KSPGMRESSetRestart#

Sets number of iterations at which KSPGMRES, KSPFGMRES and KSPLGMRES restarts.

Synopsis#

#include "petscksp.h"  
PetscErrorCode KSPGMRESSetRestart(KSP ksp, PetscInt restart)

Logically Collective

Input Parameters#

  • ksp - the Krylov space context

  • restart - integer restart value

Options Database Key#

  • -ksp_gmres_restart - integer restart value

Note#

The default value is 30.

See Also#

KSP: Linear System Solvers, KSPGMRES, KSPSetTolerances(), KSPGMRESSetOrthogonalization(), KSPGMRESSetPreAllocateVectors(), KSPGMRESGetRestart()

Level#

intermediate

Location#

src/ksp/ksp/impls/gmres/gmres.c

Examples#

src/ksp/ksp/tutorials/ex71.c

Implementations#

KSPGMRESSetRestart_FGMRES() in src/ksp/ksp/impls/gmres/fgmres/fgmres.c
KSPGMRESSetRestart_GMRES() in src/ksp/ksp/impls/gmres/gmres.c


Index of all KSP routines
Table of Contents for all manual pages
Index of all manual pages